Termíny jarmokov v roku 2017

V roku 2017 sa Trenčíne uskutoční viacero jarmokov. Keďže sa tento rok bude rekonštruovať Mierové námestie, jarmoky ako: Majáles, podujatie Deň detí, jarmok Pri Trenčianskej bráne sa uskutočnia na Hviezdoslavovej ulici (pred Domom armády).  Všetky ostatné jarmoky (farmárske) sa uskutočnia na Štúrovom námestí (priestor vedľa Mestskej polície). Postupne budeme zverejňovať prihlášky na jednotlivé jarmoky. Všetci, ktorí majú na tejto stránke registráciu, dostanú upozornenie, že v prípade záujmu sa môžu elektronicky prihlásiť.